(Zing) - Trong bộ lễ quà xuân, chai rượu là phần chính thể hiện thịnh tình người tặng. Và khi muốn tăng thêm sự trang trọng cho giỏ quà, bộ hộp khui rượu cùng dụng cụ khui là lựa chọn tốt nhất.