Khủng hoảng chính thức lan sang châu Á

Gốc
Cuộc khủng hoảng tài chính tồi tệ nhất gần 80 năm qua đã chính thức quét sang châu Á với việc quật ngã một tập đoàn bảo hiểm danh tiếng tại Nhật.

Tin nóng

Tin mới