Theo các chuyên gia kinh tế, cuộc khủng hoảng tài chính Mỹ đã lan ra khắp toàn cầu và việc ảnh hưởng đến nền kinh tế Việt Nam là điều không thể tránh khỏi.