Tại cuộc họp báo do Văn phòng Chính phủ tổ chức ngày 30/9, tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Giàu khẳng định hệ thống ngân hàng Việt Nam không bị ảnh hưởng bởi cuộc khủng hoảng tài chính tại Mỹ.