Một hãng bảo hiểm Nhật phá sản, IMF tuyên bố kích hoạt chương trình cho vay khẩn cấp, Iceland bị cho là phá sản...