24H.COM.VN - 1 trong những nhân vật nằm trong bộ ngũ được các CĐV gọi là “Cockney Mafia” đã lên tiếng chào từ biệt sân St’ James Park – ông Tony Jimenez.