Khủng hoảng thời gian 4

"Chào đại úy. Cậu đã được chọn cho nhiệm vụ này bởi dòng máu lạnh, kỹ năng ngắm bắn siêu việt..." là những lời mở đầu của trò chơi bắn súng Time Crisis 4.

Nguồn ANTĐ: http://gamethu.net/News/Sap-choi/2007/09/3B9ADEA0