Khuyến cáo sử dụng đèn tuýp gầy và chấn lưu điện tử

Gốc
NDĐT – Đèn tuýp gầy khi kết hợp cùng chấn lưu điện tử có thể giúp người sử dụng tiết kiệm được 30% điện năng thắp sáng và tăng 20% độ sáng.

Tin nóng

Tin mới