Khuyến cáo thoát hiểm khi có cháy ở dạng nhà ống

Gốc
Khi không may xảy ra cháy, nổ trong nhà ống, người dân cần bình tĩnh, báo động cho tất cả mọi người trong nhà cùng biết, làm theo những kỹ năng thoát nạn sau đây để thoát hiểm.

Khi không may xảy ra cháy, nổ trong nhà ống, người dân cần bình tĩnh, báo động cho tất cả mọi người trong nhà cùng biết, làm theo những kỹ năng thoát nạn sau đây để thoát hiểm.

NGÂN ANH - ĐĂNG PHI

Nguồn Nhân Dân https://nhandan.com.vn/tin-tuc-xa-hoi/-infographic-khuyen-cao-thoat-hiem-khi-co-chay-o-dang-nha-ong--641395/