Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Khuyến khích các trường đại học, cao đẳng gắn nghiên cứu với đào tạo và thực tiễn

Báo Nhân Dân
Gốc

ND- Theo Dự thảo Quy định về tiêu chí giao nhiệm vụ và kinh phí nghiên cứu khoa học của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trường ĐH, CĐ, học viện... cũng như tổ chức nghiên cứu, làm dịch vụ khoa học và công nghệ của Bộ Giáo dục và Đào tạo gắn kết được hoạt động NCKH và phát triển công nghệ với đào tạo.

Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=115888&sub=74&top=41