Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Khuyến khích đầu tư cải tạo trước các chung cư đã hoàn thành kiểm định, quy hoạch

Trong văn bản trả lời khiến nghị cử tri mới đây liên quan đến tiến độ cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn Hà Nội, UBND thành phố Hà Nội cho biết, triển khai Nghị định số 69/2021/NĐ-CP ngày 15-7-2021 của Chính phủ về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư và để đẩy nhanh tiến độ công việc này trên địa bàn thành phố, UBND thành phố đã ban hành Đề án cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội. Số lượng nhà chung cư đến thời điểm ban hành Đề án là 1.579 nhà và hiện nay đang được UBND các quận, huyện, thị xã tiếp tục rà soát để cập nhật, bổ sung.

Hà Nội sẽ triển khai thực hiện cải tạo trước các chung cư đã hoàn thành xong kiểm định, quy hoạch.

Hà Nội sẽ triển khai thực hiện cải tạo trước các chung cư đã hoàn thành xong kiểm định, quy hoạch.

Đề án đã xác định 8 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, trong đó, thành phố ban hành 3 kế hoạch để thực hiện cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trong giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo, gồm: Kế hoạch tổng kiểm tra rà soát, khảo sát, kiểm định tổng thể các chung cư cũ; Kế hoạch lập quy hoạch chi tiết, tổng mặt bằng chung cư cũ, đề án quy gom tái định cư chung cư cũ; Kế hoạch cải tạo, xây dựng lại các chung cư cũ. Tùy tình hình thực tế khi triển khai, thành phố sẽ điều chỉnh tiến độ, danh mục phát sinh bảo đảm tính linh hoạt khả thi và đồng bộ với các kế hoạch có liên quan.

Đến nay, UBND thành phố đã ban hành các Kế hoạch: Số 333/KH-UBND ngày 31-12-2021 về việc triển khai thực hiện Nghị định số 69/2021/NĐ-CP về cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội; Số 329/KH-UBND ngày 31-12-2021 về nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội; Số 334/KH-UBND ngày 31-12-2021 về tổng kiểm tra rà soát, kiểm định, đánh giá chất lượng toàn bộ các chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội; Số 335/KH-UBND ngày 31-12-2021 về cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ trên địa bàn thành phố Hà Nội - đợt 1.

Các kế hoạch dự kiến chia thành 4 đợt, trong đó, đợt 1 lựa chọn triển khai ban đầu 10 khu chung cư cũ giai đoạn 2021-2025, gồm: 6 khu có tính khả thi (Kim Liên, Trung Tự, Khương Thượng, Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân Nam, Nghĩa Tân) và 4 khu có nhà nguy hiểm cấp D (Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, tập thể Bộ Tư pháp); đôn đốc 14 dự án cải tạo xây dựng lại nhà chung cư đang triển khai; rà soát, bổ sung triển khai đối với nhà chung cư đơn lẻ cấp D (có phát sinh trong quá trình kiểm định) còn lại trên địa bàn; xem xét triển khai Đề án, dự án gom tái định cư các chung cư cũ đơn lẻ trên địa bàn quận Hoàn Kiếm.

Đối với chung cư cũ đã hoàn thành kiểm định và lập quy hoạch chi tiết dự kiến xong trong quý IV-2022 thì có thể tổ chức lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án, thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư dự kiến trong quý I-2023, dự kiến khởi công trong quý II-2023.

Với các chung cư cũ còn lại sẽ được cập nhật, bổ sung thành các đợt tiếp theo, triển khai thực hiện song song đồng thời theo kế hoạch và trong những năm tiếp theo; khuyến khích chung cư nào hoàn thành xong kiểm định và quy hoạch thì tổ chức lựa chọn chủ đầu tư triển khai trước.

Dạ Khánh