Khuyến khích đầu tư sản phẩm công nghệ

Gốc
KTĐT - Cục Phát triển thị trường và DN khoa học công nghệ đã phối hợp với Văn phòng Phát triển môi trường khoa học và công nghệ (Bộ KH & CN) tổ chức "Ngày hội đầu tư 2014".

Sự kiện nhằm tạo điều kiện cho các nhóm khởi nghiệp thuộc Đề án "Thương mại hóa công nghệ theo mô hình Thung lũng Silicon tại Việt Nam" được gặp gỡ trực tiếp và tìm kiếm cơ hội nhận đầu tư từ các nhà đầu tư, quỹ đầu tư trong nước và quốc tế.

Tin nóng

Tin mới