Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Khuyến khích doanh nghiệp sản xuất sạch

Hiện nay, nước ta đã có gần 300 doanh nghiệp (DN) triển khai áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp và đều có khả năng giảm 10-50% mức tiêu thụ nguyên, nhiên liệu và năng lượng.

Bộ Công thương đã đề ra mục tiêu, chiến lược khuyến khích áp dụng sản xuất sạch hơn trong công nghiệp đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020 trong tất cả cơ sở công nghiệp thuộc mọi loại hình, ngành nghề, tăng cường hiệu quả sử dụng tài nguyên thiên nhiên, giảm và tránh thải các chất ô nhiễm, bảo vệ và cải thiện môi trường, bảo đảm sức khỏe cho con người và thúc đẩy sản xuất bền vững. Mục tiêu phấn đấu đến năm 2020 là tất cả cơ sở sản xuất công nghiệp hiểu biết và nhận thức được lợi ích của sản xuất sạch hơn và có 50% cơ sở áp dụng sản xuất sạch hơn. Quang Linh

Nguồn Hà Nội Mới: http://hanoimoi.com.vn/vn/42/214078/