Trong năm học 2013-2014, Bộ GDĐT khuyến khích không chấm điểm học sinh lớp 1 cũng như không thông báo điểm số cho phụ huynh.

Khuyến khích không chấm điểm học sinh lớp 1 - Ảnh: Ngọc Thắng

Cụ thể, Bộ có hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ của giáo dục tiểu học năm học 2013 - 2014 gửi các sở GDĐT, nêu rõ: “Đối với lớp 1, khuyến khích giáo viên chỉ nhận xét, không chấm điểm học sinh; nếu chấm điểm, giáo viên không nên thông báo điểm số cho gia đình học sinh; giáo viên tuyệt đối không có biểu hiện so sánh giữa các học sinh, chê trách học sinh trong bất kỳ hoàn cảnh nào, với bất kỳ động cơ nào”.

Tin Nóng