Khuyến khích sử dụng vốn ngoài ngân sách đầu tư xây dựng sân bay Long Thành

Gốc
Bộ Giao thông vận tải (GTVT) vừa cho biết, dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai) sẽ được phân kỳ thành ba giai đoạn. Trong đó, giai đoạn 1 (đến năm 2025), đạt công suất mỗi năm 25 triệu hành khách và 1,2 triệu tấn hàng hóa; giai đoạn 2 (đến năm 2030), nâng công suất mỗi năm lên 50 triệu hành khách và 1,5 triệu tấn hàng hóa; giai đoạn 3 (sau năm 2030), công suất mỗi năm 100 triệu hành khách và năm triệu tấn hàng hóa.

Theo Bộ GTVT, việc huy động vốn đầu tư sân bay Long Thành sẽ gắn với các hạng mục cụ thể, Nhà nước chỉ đầu tư hoặc hỗ trợ phần kết cấu hạ tầng không có khả năng thu hồi vốn; khuyến khích đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách. Theo tính toán sơ bộ, vốn ngân sách Nhà nước cho giai đoạn 1 khoảng 85 nghìn tỷ đồng, vốn ngoài ngân sách 80 nghìn tỷ đồng. Thừa ủy quyền Thủ tướng, Bộ trưởng GTVT đã trình Quốc hội báo cáo đầu tư dự án, kiến nghị Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư.

TP Hồ Chí Minh mở rộng Khu nông nghiệp công nghệ cao thêm 460 ha

Khu nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) TP Hồ Chí Minh hiện có diện tích 88 ha, có nhiều mô hình ứng dụng công nghệ cao đã chuyển giao cho nông dân, góp phần xây dựng 329 mô hình (145,7 ha) sản xuất rau an toàn theo quy trình VietGap cho thành phố. Khu NNCNC này đang phát triển lĩnh vực thủy sản, chăn nuôi, trồng trọt với hơn 460 ha. Thời gian tới, Khu NNCNC tập trung đẩy mạnh chương trình hỗ trợ chuyển dịch cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng kinh tế thành phố giai đoạn 2011 - 2015; thực hiện chương trình cung cấp cây giống, con giống chất lượng cao cho thị trường...

PV

Tin nóng

Tin mới