Theo VOV, chiều 25-3, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết tiếp lãnh đạo Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam.

Chủ tịch nước cho rằng việc thành lập tập đoàn là chủ trương đúng, cho thấy sự lớn mạnh của các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam. Tuy nhiên, để Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam hoàn thành được chức năng, nhiệm vụ, bên cạnh sự nỗ lực của các đơn vị thành viên, rất cần sự hỗ trợ của Chính phủ, các ngành chức năng về cơ chế chính sách, tài chính, đất đai, xây dựng quy chế hoạt động... Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết gặp mặt ban lãnh đạo mới của Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam. Ảnh: TTXVN Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết mong muốn Tập đoàn Phát triển nhà và đô thị Việt Nam tích cực xây dựng nhà cho người nghèo và trở thành đơn vị nòng cốt phát triển các khu đô thị ở Việt Nam. LX