Khuyến khích ứng dụng công nghệ mới vào sản xuất

Gốc
Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Công đoàn (CĐ) Cao su Việt Nam vừa ký kết kế hoạch liên tịch phát động phong trào thi đua trong CNVC-LĐ năm 2021, với chủ đề tận dụng cơ hội, vượt mọi khó khăn, nỗ lực phấn đấu, đưa Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.
0:00 / 0:00
0:00

Nội dung thi đua tập trung vào việc vận động CNVC-LĐ tích cực, sáng tạo trong lao động để tìm ra các giải pháp khắc phục khó khăn, cải tiến quy trình làm việc, đồng thời khuyến khích người lao động (NLĐ) nghiên cứu đề tài khoa học, áp dụng các công nghệ mới vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm.

Hội thi Bàn tay vàng ngành cao su thu hút đông đảo công nhân tham gia

CĐ Cao su Việt Nam cũng lưu ý các cấp CĐ không ngừng đổi mới nội dung, cách thức các phong trào thi đua phù hợp, thiết thực nhất nhằm lôi cuốn đội ngũ CNVC-LĐ tham gia có hiệu quả, tránh hình thức. Bên cạnh đó, các cấp CĐ cần tiếp tục nâng cao hiệu quả chăm lo NLĐ và các chương trình phúc lợi đoàn viên nhằm hỗ trợ NLĐ gặp khó khăn do thiên tai, dịch bệnh.

Tin-ảnh: T.Nga

Nguồn Người Lao Động http://nld.com.vn/cong-doan/khuyen-khich-ung-dung-cong-nghe-moi-vao-san-xuat-20210222204522918.htm