Khuyến nghị mang tinh thần trẻ em

Gốc
(HNM) - Những ngày đầu tháng 9 vừa qua, 5 trẻ em Việt Nam cùng với  cán bộ lãnh đạo một số ngành và tổ chức phi chính phủ đã tham dự Diễn đàn thanh niên các nước tiểu vùng sông Mê Kông về phòng chống buôn bán người tại Thái Lan. Những nội dung khuyến nghị quan trọng nào đã được thống nhất ?

Tin nóng

Tin mới