Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Khuyến ngư trong khai thác hải sản

Gốc

Từ năm 2000 trở lại đây công tác khuyến ngư về khai thác hải sản đã mang lại những kết quả thiết thực cho ngư dân. Nhiều mô hình khai thác hiệu quả như lưới chụp mực 4 tăng gông, khai thác bằng lồng bẫy, nghề lưới rê trôi, rê tầng đáy, lưới kéo…

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.kinhte.chinhsachkinhte.39073.qdnd