(AutoNet)- Kia KOUP Concept hiện thân cho triết lý năng động và hiệu quả, hướng vào những khách hàng ưa khám phá, tìm kiếm những công nghệ đi trước thời đại.