Kích cầu nông nghiệp nhắm nhiều mục tiêu

Gốc
Bộ NN-PTNT cho biết, trong đề án kích cầu nông nghiệp, nông thôn mà bộ đang khẩn trương xây dựng để trình Chính phủ, sẽ thực hiện theo 5 nhóm giải pháp. Theo đó, sẽ điều chỉnh lại cơ cấu sản xuất cho phù hợp với thị trường tiêu thụ.

Tin nóng

Tin mới