Kích thích thị trường bất động sản

Hanoinet- Đề án thí điểm cho phép người nước ngoài được mua nhà tại VN của Chính phủ trình Quốc hội xem xét không chỉ thu hút sự quan tâm của người nước ngoài, bởi vì nó còn liên quan đến tình hình bất động sản đang đóng băng hiện nay.

Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=32&NewsId=62446