Dự kiến, ngày 6/4 tập kịch đầu tiên mang tính chất giải trí – giáo dục nhằm thay đổi hành vi phòng chống HIV/AIDS sẽ được phát trên sóng Đài Tiếng nói Việt Nam.