Kido miễn nhiệm 4 phó tổng giám đốc

Gốc
Sau khi miễn nhiệm 4 nhân sự, ban điều hành Kido gồm CEO Trần Lệ Nguyên và 9 phó tổng giám đốc. Trước đó, công ty con Dầu Tường An cũng vừa thay đổi nhân sự lãnh đạo.

HĐQT Công ty Cổ phần Tập đoàn Kido thông báo miễn nhiệm bà Nguyễn Thị Hạnh, ông Trần Quốc Việt, ông Nguyễn Xuân Luân, ông Wong Kelly Yin Hon khỏi vị trí phó tổng giám đốc từ ngày 4/9. Sau khi miễn nhiệm 4 nhân sự, ban điều hành Kido gồm Tổng giám đốc Trần Lệ Nguyên và 9 phó tổng giám đốc.

Trước đó, công ty con của Kido là Dầu Tường An cũng vừa thay đổi nhân sự lãnh đạo cấp cao.

Bà Nguyễn Thị Hạnh thôi chức chủ tịch Dầu Tường An và từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT công ty này từ ngày 1/9. Tân Chủ tịch Dầu Tường An thay thế bà Hạnh chính là ông Trần Lệ Nguyên.

Tổng giám đốc Kido làm Chủ tịch HĐQT Dầu Tường An từ 1/9. Ảnh: KDC.

Công ty dầu ăn của Kido đồng thời thay đổi chức danh tổng giám đốc. Ông Hà Bình Sơn từ nhiệm, chuyển giao vị trí CEO Dầu Tường An cho ông Bùi Thanh Tùng từ ngày 1/9. Ông Tùng hiện là Phó tổng giám đốc Kido.

Tập đoàn Kido là công ty mẹ của Dầu Tường An với tỷ lệ sở hữu trực tiếp 61,9% cổ phần. Tổng công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex) là cổ đông lớn còn lại, nắm giữ 26,6% vốn điều lệ Dầu Tường An.

Kido đồng thời chính là công ty mẹ của Vocarimex với 51% cổ phần. Như vậy, tổng tỷ lệ sở hữu trực tiếp và gián tiếp của Kido tại Dầu Tường An lên tới 75,5% vốn điều lệ.

Những động thái thay đổi nhân sự điều hành diễn ra trước thềm hoạt động sáp nhập các công ty con vào tập đoàn Kido.

Năm nay, Kido lên kế hoạch sáp nhập các công ty con Kido Foods và Tường An để tối ưu hóa nguồn lực. Phương án sáp nhập cụ thể Kido Foods đã được đại hội cổ đông thông qua. Riêng việc sáp nhập Dầu Tường An chưa được lên kế hoạch chi tiết do Vocarimex có 36% vốn Nhà nước.

Ban lãnh đạo Kido bày tỏ ý định sẵn sàng mua lại phần vốn Nhà nước tại Vocarimex với giá hợp lý. Khi đó, Kido có thể dễ dàng sáp nhập cả Dầu Tường An và Vocarimex vào công ty mẹ.

6 tháng đầu năm 2020, Kido đạt doanh thu thuần 3.667 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 133 tỷ, tăng trưởng lần lượt 14% và 18% so với cùng kỳ năm trước.

Việt Đức

Nguồn Zing https://zingnews.vn/kido-mien-nhiem-4-pho-tong-giam-doc-post1127974.html