QĐND Online - Giá cả nhiều mặt hàng tăng cao, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 3 tháng đầu năm là 9,19% khiến dư luận xã hội không khỏi lo ngại về tình hình kinh tế của đất nước và sự kém hiệu quả của các chính sách của Nhà nước...