Kiểm điểm tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cầu Nhật Tân

Gốc
KTĐT - Trước tiến độ giải phóng mặt bằng quá chậm của dự án cầu Nhật Tân, UBND thành phố Hà Nội đã có công văn yêu cầu huyện Đông Anh và UBND quận Tây Hồ thực hiện nghiêm tiến độ đã cam kết.

Thành phố cũng yêu cầu hai đơn vị này xây dựng tiến độ công tác giải phóng mặt bằng cụ thể, chi tiết để làm căn cứ tổ chức thực hiện và đánh giá, kiểm điểm. Trên cơ sở kế hoạch chi tiết, báo cáo đồng chí Bí thư Quận ủy, Bí thư Huyện ủy đưa ra họp Ban Thường vụ thống nhất giải pháp chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng của dự án; Tổ chức giao ban 1 tuần/lần với thành phần gồm đồng chí Chủ tịch (hoặc Phó Chủ tịch phụ trách), Ban bồi thường giải phóng mặt bằng, các phòng chuyên môn, các đơn vị liên quan để phối hợp, giải quyết vướng mắc, giảm thủ tục hành chính để rút ngắn thời gian giải quyết; định kỳ hàng tuần, báo cáo cụ thể kểt quả về UBND thành phố. Theo Đầu tư

Tin nóng

Tin mới