Kiểm điểm tổ chức, cá nhân không hoàn thành xử lý vi phạm TTXD

Gốc
(HNM) - UBND TP Hà Nội đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành, địa phương thực hiện xử lý vi phạm trật tự xây dựng và nhà siêu mỏng, siêu méo theo văn bản giám sát của HĐND thành phố (văn bản số 5852/UBND-QHXDGT ngày 14-8).

Thành phố yêu cầu giám đốc các Sở Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường, Quy hoạch - Kiến trúc, Chủ tịch UBND các quận, huyện, thị xã căn cứ ý kiến đánh giá và yêu cầu của Ban Pháp chế - HĐND TP, thực hiện theo thẩm quyền và quy định của Pháp luật về các phần việc liên quan đến xử lý vi phạm trật tự xây dựng, nhà đất không đủ điều kiện mặt bằng xây dựng (nhà siêu mỏng, siêu méo), bảo đảm tiến độ yêu cầu; Sở Xây dựng kiểm tra, chỉ đạo, đôn đốc các quận, huyện, thị xã triển khai các phần việc trên theo quy định và nội dung, tiến độ thành phố giao tại văn bản 4924 ngày 9-7; đồng thời tổng hợp, tham mưu, đề xuất biện pháp đẩy nhanh tiến độ triển khai trên toàn địa bàn thành phố; kiểm điểm trách nhiệm tổ chức, cá nhân không hoàn thành nhiệm vụ.

Tin nóng

Tin mới