(HQ Online)- Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) vừa có công văn gửi các chủ đầu tư, Ban quản lý dự án và các Tổng công ty xây dựng ngành GTVT, yêu cầu báo cáo chuẩn xác số nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) về Bộ trước ngày 30-8.

Ảnh minh họa. Nguồn internet

Để có số liệu chuẩn xác, báo cáo Thủ tướng Chính phủ và xác định trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, cá nhân đối với việc để phát sinh nợ đọng XDCB, Bộ GTVT yêu cầu các đơn vị trên đẩy nhanh thủ tục thanh toán, tránh nợ đọng đối với khối lượng hoàn thành các dự án đã bố trí đủ vốn; báo cáo chuẩn xác số liệu nợ đọng XDCB và nêu rõ nguyên nhân nợ đọng.

Đối với các công trình, dự án thuộc nguồn vốn địa phương, Bộ, ngành khác quản lý, các đơn vị cần đề xuất phương án xử lý đối với các công trình, dự án có nợ khối lượng hoàn thành lớn, khó khăn trong việc thanh toán; có đối chiếu xác nhận nợ với chủ đầu tư (đến thời điểm báo cáo) để Bộ có cơ sở can thiệp.

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 28-6-2013 về việc tăng cường quản lý đầu tư và xử lý nợ đọng XDCB từ nguồn ngân sách Nhà nước, trái phiếu Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng có văn bản số 4669/BKHĐT-TH ngày 5-7-2013 hướng dẫn triển khai các Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và xây dựng kế hoạch năm 2014, trong đó có nội dung “kiểm điểm, xác định rõ trách nhiệm của từng cấp, từng cơ quan (gắn với trách nhiệm cá nhân) trong việc để phát sinh nợ đọng XDCB trong thời gian qua. Đồng thời, phải tự cân đối các nguồn vốn để xử lý dứt điểm tình trạng nợ đọng XDCB”.

Thanh Nguyễn