Kiểm định chất lượng giáo dục đại học - cao đẳng: Năm năm một lần là quá lâu?

Gốc
(SGGPO).- Bộ Giáo dục - Đào tạo đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

(SGGPO).- Bộ Giáo dục - Đào tạo đang lấy ý kiến về dự thảo Thông tư ban hành Quy định về quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục đại học, cao đẳng và trung cấp chuyên nghiệp.

Theo quy định hiện hành, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục đối với các trường đại học, học viện là 5 năm/lần; đối với trường cao đẳng là 4 năm/lần và trường trung cấp chuyên nghiệp là 3 năm/lần.

Thay vì chia theo từng loại hình trường như trên, dự thảo quy định việc kiểm định chất lượng giáo dục đối với các trường được thực hiện chung theo chu kỳ 5 năm/lần.

Dự thảo cũng nêu rõ: Quy trình kiểm định chất lượng giáo dục gồm 4 bước: Cơ sở giáo dục tiến hành tự đánh giá; Cơ sở giáo dục đăng ký đánh giá với một tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục độc lập và đề nghị xem xét công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục; Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục độc lập tiến hành đánh giá; Tổ chức kiểm định chất lượng giáo dục độc lập thẩm định, công nhận hoặc không công nhận cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục.

Cơ sở giáo dục không được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục nếu có dưới 80% số tiêu chí đạt yêu cầu. Cơ sở giáo dục được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục ở cấp độ 1 nếu có từ 80% đến dưới 95% số tiêu chí đạt yêu cầu. Trường hợp có từ 95% trở lên số tiêu chí đạt yêu cầu thì được công nhận đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục ở cấp độ 2.

Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 1 có giá trị 3 năm kể từ ngày cấp; Giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục cấp độ 2 có giá trị 5 năm kể từ ngày cấp.

Tuy nhiên, tại phiên thảo luận về Luật Giáo dục Đại học vừa qua tại Quốc hội, nhiều đại biểu Quốc hội cho rằng chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục đối với các trường đại học, học viện chỉ nên từ 2-3 năm, như vậy mới kịp thời bảo đảm chấn chỉnh các yếu kém trong hoạt động đào tạo của trường. Nếu 5 năm mới kiểm định một lần thì ít nhất có một khóa sinh viên tốt nghiệp nhưng không bảo đảm chất lượng nếu hoạt động đào tạo của trường yếu kém.

Ngoài ra, ngành Giáo dục – Đào tạo cần nhanh chóng thành lập các trung tâm kiểm định chất lượng, vì với tốc dộ kiểm định như hiện nay, phải mất 10 năm mới kiểm định xong 400 trường đại học – cao đẳng hiện có.

LÂM NGUYÊN

Tin nóng

Tin mới