Kiểm lâm đơn độc giữ rừng

Gốc
Sau 4 tháng được điều động về phụ trách địa bàn xã Phước Thắng, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận, đến nay, anh Đỗ Văn Hoàng vẫn chưa được chính quyền địa phương sắp xếp, bố trí nơi làm việc cụ thể. Việc kiểm tra, xác minh những vụ phá rừng trên địa bàn lẽ ra phải được sự hỗ trợ lực lượng từ chính quyền sở tại, nhưng...

Tin nóng

Tin mới