Kiểm soát, chứng nhận an toàn dịch bệnh, ATTP với tôm XK sang Úc

Gốc
Bộ NN-PTNT vừa ban hành quyết định 3496/QĐ-BNN-QLCL về việc kiểm soát, chứng nhận an toàn dịch bệnh, ATTP đối với tôm và sản phẩm tôm XK sang thị trường Úc.

Kiểm soát, chứng nhận an toàn dịch bệnh, ATTP với tôm XK sang Úc - Ảnh 1

Theo đó, tôm và sản phẩm tôm chưa nấu chín và chưa chế biến sâu đông lạnh XK sang Úc sẽ áp dụng chế độ kiểm soát an toàn dịch bệnh như sau: Đối với nguyên liệu trước khi chế biến, các DN chủ động có biện pháp tự kiểm soát mối nguy bệnh đốm trắng, đầu vàng đối với nguyên liệu tôm trước khi đưa vào chế biến; đối với lô tôm sản xuất sau chế biến, DN lấy mẫu tôm từng lô sản xuất sau chế biến theo quy định của Úc và gửi mẫu tới phòng thí nghiệm được Bộ NN-PTNT chỉ định để xét nghiệm bệnh đốm trắng, đầu vàng.

Về kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm ATTP: Đối với tôm và sản phẩm tôm chưa nấu chín và chưa chế biến sâu đông lạnh, DN cung cấp các kết quả xét nghiệm bệnh đốm trắng, đầu vàng của các lô hàng sản xuất đạt yêu cầu cho cơ quan kiểm tra thuộc Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản (NAFIQAD) để được kiểm tra ATTP theo quy định của Úc và cấp chứng thư cho từng lô hàng XK theo trình tự thủ tục được quy định; đối với lô tôm và sản phẩm tôm đã nấu chín và đã chế biến sâu, NAFIQAD kiểm tra ATTP theo quy định của Úc và cấp chứng thư cho từng lô hàng XK theo quy định.

SƠN TRANG

Tin nóng

Tin mới