(NLĐ)- Đó là chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về việc thực hiện các giải pháp điều hành giá cả, thị trường dịp Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008. Theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng, Bộ Tài chính sớm triển khai thực hiện xem xét, hỗ trợ kinh phí hàng hóa dự trữ phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tý 2008 cho một số địa phương...