Xoay quanh vấn đề sử dụng tài chính công, tài sản công, Tổng kiểm Nhà nước Hồ Đức Phớc có cuộc trao đổi với báo chí bên hành lang Quốc hội ngày 31-10.

Kiem toan gop phan nang cao hieu qua su dung tai san cong - Anh 1

Tổng kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc trao đổi với báo chí về công tác kiểm toán việc sử dụng tài sản công. Ảnh: T.Bình.

Thời điểm này chúng ta đang nhìn thấy rất rõ ràng về gánh nặng ngân sách, trong quá trình thực thi nhiệm vụ, Kiểm toán Nhà nước đã phát hiện những vấn đề nổi bật nào trong việc tuân thủ kỷ luật ngân sách?

Thực hiện kiểm toán việc quản lý sử dụng tài chính công, tài sản công, đặc biệt là ngân sách Nhà nước, hàng năm Kiểm toán Nhà nước thực hiện khoảng 230 cuộc kiểm toán để phát hiện sai sót, chấn chỉnh các biện pháp quản lý, làm cho việc sử dụng ngân sách tiết kiệm, hiệu quả hơn.

Năm 2015, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý tài chính trên 19.000 tỷ đồng. 9 tháng đầu năm 2016, hoàn thành 112 cuộc, với kiến nghị xử lý tài chính trên 14.000 tỷ đồng.

Việc kiểm toán phải đi đến 3 mục tiêu cốt lõi: Thứ nhất, xử lý được tài chính, nghĩa là thu hồi các khoản chi sai; thứ hai, kiến nghị sửa đổi các chính sách không đúng với thực tiễn, không đúng luật pháp hiện hành, để bịt những chỗ hở do chính sách gây ra để giữ ngân sách và tài sản công một cách hiệu quả nhất. Thứ ba là kiến nghị, xử lý các tổ chức, cá nhân liên quan.

Đề nghị ông cho biết, các địa phương cũng như cơ quan Trung ương thực hiện các kết luận, kiến nghị của cơ quan Kiểm toán như thế nào?

Hiện nay bình quân việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước đạt khoảng 65-70%.

Nhìn chung, các cơ quan, đơn vị và các tổ chức thực hiện nghiêm. Tuy nhiên, trên thực tế do ngân sách khó khăn nên việc thực hiện kiến nghị của kiểm toán cũng phải có thời gian để các cơ quan, đơn vị có được nguồn lực để thực hiện.

Vừa rồi Kiểm toán Nhà nước kiến nghị về thu thuế Tiêu thụ đặc biệt của Tổng công ty CP bia, rượu, nước giải khát Sài Gòn (SABECO) là 408 tỷ đồng, doanh nghiệp đã nộp nghiêm túc. Hoặc kiến nghị về thu ngân sách đối với Tổng công ty CP bia, rượu, nước giải khát Hà Nội (HABECO) là 931 tỷ đồng, doanh nghiệp cũng nghiêm túc thực hiện và hoàn thành trong thời gian ngắn.

Như vậy, việc thực hiện kiến nghị của Kiểm toán phải bao gồm sự nỗ lực của ngành Kiểm toán, sự tự giác, chấp hành kỷ cương, kỷ luật tài chính của các đơn vị được kiểm toán.

Chúng tôi hy vọng tình hình thực hiện kết luận kiến nghị của Kiểm toán sẽ ngày một tốt hơn.

Ông kỳ vọng như thế nào về việc thực hiện các kiến nghị của Kiểm toán với tỷ lệ cao hơn?

Tôi cho rằng trong thời gian tới chắc chắn sẽ tốt hơn, điều này phụ thuộc vào cả hai phía.

Thứ nhất là các kiến nghị của Kiểm toán phải đúng đắn, phù hợp và tính khả thi cao. Thứ hai là sự nỗ lực và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị được kiểm toán, cũng như tình hình tài chính của họ để thực hiện.

Kiến nghị Kiểm toán không chỉ thực hiện xử lý về mặt tài chính mà còn về vấn đề hoàn thiện, thay đổi các chính sách cho phù hợp, hay kiểm điểm xử lý kỷ luật những sai phạm của cán bộ và tổ chức sai phạm.

Xin cảm ơn ông!

T.Bình (ghi)