Cổ đông nhiều công ty ngỡ ngàng, bàn tán về lợi nhuận năm 2008 của một loạt công ty niêm yết phải điều chỉnh giảm theo yêu cầu của công ty kiểm toán.