Cần đặt đúng vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong kiểm toán các dự án PPP

Cần đặt đúng vai trò của Kiểm toán Nhà nước trong kiểm toán các dự án PPP

Đó là quan điểm của Đại biểu Quốc hội Bùi Văn Phương - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Ninh Bình.

85 liên quan

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước

Triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước

Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc vừa ký ban hành Kế hoạch số 111/KH-KTNN về việc triển khai thi hành Luật...

85 liên quan

Kiểm toán Nhà nước trong công cuộc phòng chống tham nhũng

Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Nguyễn Tuấn Anh đã trao đổi với TTXVN về kết quả thực hiện Chiến lược phát triển...

85 liên quan

Ông Hồ Đức Phớc: Kiểm toán phải nêu gương trong phòng chống tham nhũng

Tổng Kiểm toán nhà nước Hồ Đức Phớc lưu ý, nếu cơ quan kiểm toán mà không nắm chắc pháp luật, hoặc không coi...

85 liên quan

Lãnh đạo Kiểm toán nhà nước gặp mặt các thế hệ cán bộ hưu trí nhân dịp Xuân Canh Tý 2020

Lãnh đạo KTNN vừa tổ chức gặp mặt thân mật các thế hệ cán bộ hưu trí (khu vực phía Bắc) nhân dịp Xuân Canh...

85 liên quan

Năm 2020 sẽ thực hiện 40 cuộc kiểm toán về đầu tư dự án, công trình

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho biết, trong năm 2020, KTNN sẽ thực hiện 158 cuộc kiểm toán theo kế hoạch, gồm:...

85 liên quan

Báo cáo tổng kết công tác năm 2019 và nhiệm vụ công tác năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước

Năm 2019, Kiểm toán Nhà nước đã hoàn thành toàn diện kế hoạch công tác đảm bảo tiến độ, chất lượng và hiệu...

85 liên quan

Giảm thiểu ảnh hưởng của kiểm toán tới hoạt động của đơn vị được kiểm toán

Tổng Kiểm toán Nhà nước (KTNN) Hồ Đức Phớc cho biết năm 2019, KTNN đã thực hiện 212 cuộc kiểm toán, sang năm...

85 liên quan

Kiểm toán Nhà nước: Chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu hình sự sang Bộ Công an, thực hiện 158 cuộc kiểm toán năm 2020

Trong năm 2019, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị xử lý tài chính 72.837 tỷ đồng, chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu...

85 liên quan

Xử nghiêm các cá nhân tiêu cực trong kiểm toán

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu kiểm toán phải đảm bảo nguyên tắc 'hoạt động độc lập, chỉ tuân...

85 liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Tránh tình trạng chưa kiểm toán đã nhìn đơn vị như có sai phạm

Tại hội nghị triển khai công tác năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước ngày 8/1, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim...

85 liên quan

Kiểm toán Nhà nước hoàn thành 100% các cuộc kiểm toán

Kiểm toán Nhà nước hoàn thành 100% các cuộc kiểm toán

Ngày 8/1, tại Hà Nội, Kiểm toán Nhà nước đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019 và triển khai công...

85 liên quan

Chủ tịch Quốc hội: Tôi chưa bao giờ can thiệp vào báo cáo kiểm toán

'Chưa bao giờ tôi can thiệp vào báo cáo kiểm toán, chưa bao giờ tôi chỉ đạo phải thế này, phải thế kia, không...

85 liên quan

Năm 2019: Kiểm toán nhà nước kiến nghị xử lý tài chính gần 73.000 tỷ đồng

Phát biểu tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 của Kiểm toán nhà nước (KTNN) sáng nay, 8/1,...

85 liên quan

Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân dự hội nghị triển khai công tác của Kiểm toán Nhà nước

Ngày 8-1, tại Hà Nội, dự Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của Kiểm toán Nhà nước (KTNN), Chủ tịch Quốc...

85 liên quan

Năm 2019, Kiểm toán nhà nước kiến nghị xử lý tài chính 72.837 tỷ đồng

Năm 2019, Kiểm toán nhà nước (KTNN) thực hiện 212 cuộc kiểm toán. KTNN đã kiến nghị xử lý tài chính 72.837...

85 liên quan

Kiên quyết đấu tranh, xử lý sai phạm trong quá trình kiểm toán

Sáng 8/1, Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tổ chức Hội nghị triển khai công tác năm 2020 của ngành Kiểm toán. Chủ...

85 liên quan

Kiểm toán Nhà nước chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm hình sự sang cơ quan điều tra

Năm 2019, Kiểm toán nhà nước (KTNN) thực hiện 212 cuộc kiểm toán, qua đó kiến nghị xử lý tài chính 72.837...

85 liên quan

Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị tổng kết của Kiểm toán Nhà nước

Kiểm toán Nhà nước phải làm tốt hơn nữa trách nhiệm của cơ quan kiểm tra tài chính công theo tinh thần 'công...

85 liên quan

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự hội nghị triển khai công tác của Kiểm toán Nhà nước

Theo Báo cáo tổng kết của Kiểm toán Nhà nước (KTNN) tại hội nghị, năm 2019, KTNN đã hoàn thành 100% các cuộc...

85 liên quan

Kiểm toán Nhà nước bảo đảm nguyên tắc 'hoạt động độc lập và chỉ tuân theo pháp luật'

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, toàn ngành và từng kiểm toán viên nhà nước phải luôn nêu cao tinh thần đoàn kết,...

85 liên quan

Kiểm toán Nhà nước chuyển nhiều vụ việc sang cơ quan điều tra

Cơ quan kiểm toán đã chuyển 5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật hình sự báo cáo kiến nghị Thủ tướng Chính...

85 liên quan

Đề nghị sửa, hủy bỏ 154 văn bản gây thất thoát tiền Nhà nước

Năm 2019, Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 154 văn bản nhằm bịt...

85 liên quan

Năm 2020 sẽ kiểm toán những lĩnh vực, vấn đề, dự án được xã hội quan tâm

Theo Tổng Kiểm toán nhà nước, năm 2020 số cuộc kiểm toán của Kiểm toán nhà nước giảm khoảng 20% so với năm...

85 liên quan

Xây dựng chiến lược phát triển Kiểm toán nhà nước

Chiều 17/12, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 40, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) cho ý kiến về chủ...

85 liên quan

Tăng 2600 suất biên chế: Quốc hội yêu cầu Kiểm toán nhà nước giải trình

Ủy ban Thường vụ Quốc hội tán thành chủ trương phát triển chiến lược dài hạn của Kiểm toán nhà nước, song...

85 liên quan

Kiểm toán hàng loạt Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước trong năm 2020

Năm 2020, Kiểm toán nhà nước ưu tiên kiểm toán một số chuyên đề kiểm toán có phạm vi rộng, được dư luận xã...

85 liên quan

Kiến nghị xử lý trên 5.300 tỷ đồng qua kết quả kiểm toán

Năm 2019, KTNN chuyên ngành VI đã thực hiện hoàn thành 13 cuộc kiểm toán. Kết quả đã kiến nghị xử lý tổng...

85 liên quan

Sẽ kiểm toán những lĩnh vực, vấn đề, dự án được xã hội quan tâm

Theo Tổng Kiểm toán nhà nước, năm 2020 số cuộc kiểm toán của Kiểm toán nhà nước giảm khoảng 20% so với năm...

85 liên quan

Tổ chức, cá nhân phải kịp thời thông tin, tài liệu phục vụ cho việc kiểm toán

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho rằng, đây là một trong những nội dung sửa đổi quan trọng nhằm xác lập cơ sở...

85 liên quan

Tách bạch nội dung kiểm toán trong dự án PPP

Ban Soạn thảo và Ủy ban Kinh tế của Quốc hội sẽ tiếp tục nghiên cứu việc có để Kiểm toán Nhà nước (KTNN) kiểm...

85 liên quan

Một số giải pháp nâng cao chất lượng kiểm toán dự án đầu tư

Giai đoạn gần đây, KTNN chuyên ngành IV thực hiện nhiều cuộc kiểm toán dự án đầu tư xây dựng (ĐTXD) bằng nguồn...

85 liên quan

Hoàn thiện Hệ thống mẫu biểu hồ sơ kiểm toán phải đảm bảo tiến độ, chất lượng

Thời gian qua, việc áp dụng các mẫu biểu hồ sơ kiểm toán đã bộc lộ một số bất cập khi số lượng mẫu biểu lớn,...

85 liên quan

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước

Chiều 26/11, Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước (KTNN) đã được Quốc hội thông...

85 liên quan

Sẽ giám sát chặt chẽ quyền truy cập dữ liệu của Kiểm toán Nhà nước

Việc bổ sung quyền truy cập cho Kiểm toán Nhà nước (KTNN) là cần thiết để phục vụ hoạt động kiểm toán và phù...

85 liên quan

Kiểm toán Nhà nước: Bịt lỗ hổng về cơ chế tránh thất thoát ngân sách

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc hủy bỏ, thay thế 36 văn bản nhằm bịt lỗ hổng về cơ chế,...

85 liên quan

Xác định trách nhiệm, quyền hạn khi khai thác dữ liệu để kiểm toán

Nhiều đại biểu Quốc hội đề nghị không giao quyền truy cập dữ liệu cho Kiểm toán Nhà nước vì liên quan đến...

85 liên quan

Kiểm toán Nhà nước đã chuyển 41 hồ sơ sang Ủy ban Kiểm tra Trung ương

85 liên quan

Không bao giờ nhân nhượng về chủ quyền

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Đảng và nhà nước ta đã nhất quán chủ trương những gì thuộc về độc lập,...

85 liên quan

Kiểm toán Nhà nước sẽ kiểm toán Bệnh viện Bạch Mai và Việt Đức cơ sở 2, Vietcombank, Agribank, Viettel cùng loạt dự án vào năm 2020

Kế hoạch kiểm toán năm tới điểm tên nhiều dự án đáng chú ý như: Các dự án BT thuộc Khu đô thị mới Thủ Thiêm...

85 liên quan

Sẽ giám sát chặt chẽ quyền truy cập dữ liệu của Kiểm toán Nhà nước

Việc bổ sung quyền truy cập cho Kiểm toán Nhà nước là cần thiết để phục vụ hoạt động kiểm toán và phù hợp...

85 liên quan

Phát hiện dấu hiệu tội phạm khi kiểm toán Ngân hàng Phát triển Việt Nam, chuyển 2 vụ sang công an

85 liên quan

Tăng thẩm quyền cho kiểm toán, tránh chồng chéo với thanh tra

Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã cho ý kiến về một số vấn đề còn ý kiến khác nhau của dự án Luật sửa...

85 liên quan

Phải làm rõ tổ chức, cá nhân liên quan đến kiểm toán

Điểm duy nhất còn nhiều ý kiến khác nhau trong Luật sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán nhà nước (KTNN) sẽ được...

85 liên quan

Chưa từng có khiếu nại nào về kết quả kiểm toán

Ông Hồ Đức Phớc cho rằng, từ khi phát hiện đối tượng cần kiểm toán đến khi công bố kết quả phải trải qua 4...

85 liên quan

KTNN kiến nghị sửa đổi, thay thế 36 văn bản để bịt lỗ hổng về cơ chế

85 liên quan

Đề nghị Kiểm toán Nhà nước được truy cập dữ liệu điện tử

Ngày 27-8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Tài chính - Ngân sách của Quốc hội phối hợp với Kiểm toán Nhà nước họp...

85 liên quan

Thường trực Ban Bí thư: Tập trung kiểm toán lĩnh vực dễ xảy ra tham nhũng

Thường trực Ban Bí thư yêu cầu cơ quan kiểm toán phải chủ động hơn nữa trong công tác phòng, chống tham nhũng,...

85 liên quan

Sửa đổi, bổ sung Luật kiểm toán Nhà nước: Nhiều vấn đề còn ý kiến khác nhau

Hôm qua (12/8), dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã khai...

85 liên quan

Kiểm toán Nhà nước kiến nghị xử lý hơn 37.000 tỷ đồng

Báo cáo đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2019 của Kiểm toán...

85 liên quan

Dự án đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông: Bộ GTVT 'vượt quyền' điều chỉnh vốn

Bộ Giao thông Vận tải tự điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án tuyến đường sắt đô thị Cát Linh - Hà Đông từ 8.770...

85 liên quan

Công bố quyết định kiểm toán nhiều dự án tại Nghệ An

Công bố quyết định kiểm toán nhiều dự án tại Nghệ An

Phạm vi kiểm toán lần này tập trung vào 3 chuyên đề sử dụng ngân sách ở các địa phương, các công trình, dự...

85 liên quan

Cần quy định kiểm toán có thẩm quyền tham gia vào các vụ án kinh tế

Thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước, theo các đại biểu, trên...

85 liên quan

Tổ chức chặt chẽ, vì sao Kiểm toán nhà nước sờ đâu sai phạm đó?

'Chúng ta vui với kết quả kiểm toán đấy, nhưng ngược lại cũng thấy buồn. Tại sao chúng ta tổ chức bộ máy chặt...

85 liên quan

Sửa Luật Kiểm toán nhà nước để nâng cao hiệu quả phòng chống tham nhũng

Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính và Ngân sách Nguyễn Đức Hải cho biết, cần bổ sung vào Luật Kiểm toán nhà nước (KTNN)...

85 liên quan

Cần làm rõ tổ chức, cá nhân bị kiểm toán

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải, luật cần tập trung làm rõ thế nào...

85 liên quan

Kiến nghị kiểm toán cả doanh nghiệp ngoài nhà nước

Trước tình trạng thất thu thuế còn rất lớn, diễn ra phổ biến và ngày càng phức tạp, GS-TS. Đoàn Xuân Tiên,...

85 liên quan

Kiểm toán nhà nước: 15 dự án BOT và BT có sai phạm

Đó là thông tin được Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc báo cáo trước Quốc hội chiều nay, 20-5. Trong số...

85 liên quan

Chuyển nguồn ngân sách nhà nước sang năm sau và những vấn đề đặt ra đối với Kiểm toán Nhà nước

Hàng năm, hàng nghìn tỷ đồng ngân sách nhà nước được chuyển sang năm sau, tiếp tục sử dụng, đáp ứng nguồn...

85 liên quan

Kiểm soát quyền lực trong Kiểm toán để chống tham nhũng

Kiểm toán là công cụ quan trọng để phòng, chống tham nhũng, đây là nhóm tội phạm dựa trên quyền lực không...

85 liên quan

Phòng, chống tham nhũng: Kiểm toán Nhà nước 'than' thiếu quy định

Theo Kiểm toán Nhà nước, hiện chưa có quy định cụ thể về kiểm toán trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu...

85 liên quan

Chế độ ưu tiên đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Kiểm toán Nhà nước

Ngày 18/3/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 16/2019/TT-BTC hướng dẫn quản lý, sử dụng kinh phí được...

85 liên quan

Băn khoăn việc Kiểm toán Nhà nước được xử phạt hành chính

Ngày 11-3, tại phiên họp lần thứ 32, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thảo luận về dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung...

85 liên quan

Có nên trao quyền xử phạt cho kiểm toán?

Vẫn còn hai luồng ý kiến khác nhau trong việc mở rộng đối tượng và trao quyền xử phạt vi phạm cho cơ quan...

85 liên quan

Tổng Kiểm toán nói về việc truy thu thuế đối với Unilever và Sabeco

Tại phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc đã làm rõ một số nội...

85 liên quan

Kiểm toán Nhà nước đề nghị được quyền xử phạt hành chính

Dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán Nhà nước năm 2015 bổ sung thẩm quyền xử phạt...

85 liên quan

Nhiều phản ứng với đề nghị kiểm toán cả người nộp thuế

Kiểm toán đề xuất bổ sung 'đối tượng' được kiểm toán gồm: người nộp thuế; tổ chức sử dụng, khai thác đất đai,...

85 liên quan

Sửa Luật Kiểm toán Nhà nước: Cần bổ sung chế tài xử lý vi phạm

Thực tế cho thấy, có đơn vị được kiểm toán cố tình cung cấp tài liệu sai sự thật, có hiện tượng tẩy xóa tài...

85 liên quan

Các dự án đổi đất lấy hạ tầng sẽ là trọng tâm kiểm toán năm 2019

Một số cá nhân, đơn vị và địa phương chấp hành không nghiêm các quy định hiện hành, cố tình 'lách luật' để...

85 liên quan

Hoàn thiện công tác kiểm toán hoạt động chi tiêu ngân sách của các bộ, ngành

Nội dung của kiểm toán hoạt động chi tiêu từ ngân sách nhà nước có nhiều đặc điểm riêng và khó xác định cụ...

85 liên quan

Năm 2018: Kiểm toán Nhà nước chuyển 5 vụ việc sang cơ quan điều tra

Kiểm toán Nhà nước (KTNN) cho biết, năm 2018, cơ quan này đã chuyển hồ sơ 5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp...

85 liên quan

Kiểm toán chuyển nhiều vụ việc có dấu hiệu thất thoát trăm tỉ đồng sang công an

Kiểm toán Nhà nước trong năm qua đã kiến nghị xử lý hàng chục ngàn tỉ đồng thông qua hoạt động kiểm toán,...

85 liên quan

Nhức nhối trốn thuế, chuyển giá

Theo Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức Phớc, tình trạng trốn thuế, chuyển giá đang trở nên nhức nhối, gây thất...

85 liên quan

Cơ quan thuế kiểm tra lại kết luận của Thanh tra và Kiểm toán là không đúng quy định pháp luật

Tại phiên thảo luận về Dự án Luật Quản lý thuế (sửa đổi), đại biểu Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước Hồ Đức...

85 liên quan

Bắt đầu kiểm toán tại Bộ Tổng tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam

Đoàn Kiểm toán sẽ được thực hiện trong thời gian 60 ngày, kể từ ngày công bố Quyết định kiểm toán.

85 liên quan

UBTVQH không ban hành nghị quyết về việc quy định chi tiết Luật Kiểm toán Nhà nước

Sáng 10-1, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã khai mạc phiên họp thứ 20, phiên họp đầu tiên của năm 2018.

85 liên quan

Xử lý tài chính 846 tỷ đồng

Con số trên được công bố tại Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2018 và thực hiện quy chế dân chủ...

85 liên quan

Kiểm toán kiến nghị giảm thu phí 62 năm tại 22 trạm thu phí giao thông

Kiểm toán nhà nước vừa có báo cáo gửi đến Quốc hội kiến nghị giảm thời gian thu phí hơn 62 năm tại 22 dự án...

85 liên quan