Một số doanh nghiệp niêm yết đã có công văn giải thích về sự chênh lệch số liệu giữa báo cáo tài chính (BCTC) năm 2008 chưa kiểm toán và BCTC được kiểm toán. Điều này khiến nhiều nhà đầu tư bức xúc.