Kiểm tra các dự án hạ ngầm đường dây và chỉnh trang đô thị

Gốc
KTĐT - UBND TP vừa quyết định thành lập Đoàn công tác chỉ đạo và kiểm tra dự án hạ ngầm các đường dây, cáp đi nổi, dự án chỉnh trang đô thị trên địa bàn.

Đoàn có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo và kiểm tra các dự án nằm trong danh mục theo Kế hoạch năm 2010 đảm bảo nguyên tắc: mỹ thuật và chất lượng công trình, hiệu quả công việc, tiến độ thực hiện, trật tự đô thị, an toàn giao thông, thi công gọn gàng, sạch sẽ; Đôn đốc, giải quyết ngay các vướng mắc và xử lý các trường hợp vi phạm trong quá trình kiểm tra thực tế... Đoàn bắt đầu tiến hành kiểm tra từ ngày 26/5 cho đến khi kết thúc dự án, dự kiến ngày 30/8/2010. Hoàng Giang

Tin nóng

Tin mới