TT - Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Nguyễn Văn Nên vừa ký quyết định thành lập tổ kiểm tra số cán bộ có từ 10ha đất trở lên. Tổ do ông Dương Minh Hà - thường trực Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh - làm tổ trưởng; đại diện Ủy ban Kiểm tra Đảng, Thanh tra Nhà nước, Ban tổ chức Tỉnh ủy làm thành viên.