Kiểm tra cán bộ nhũng nhiễu, ý thức công vụ kém

Gốc
Chiều 25-10, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với Bộ Nội vụ và Bộ Tư pháp về công tác cải cách hành chính.

Tại cuộc họp, các đại biểu thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong thời gian qua, đó là: Kỷ cương, kỷ luật của một bộ phận cán bộ, công chức chưa nghiêm, còn có những hành động nhũng nhiễu, làm phiền người dân; việc công khai, minh bạch thủ tục hành chính chưa tốt; xác định vị trí việc làm còn chậm. Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Bộ Nội vụ, Bộ Tư pháp và Văn phòng Chính phủ đã có nhiều cố gắng góp phần cải cách hành chính, song công cụ cải cách này chưa đạt yêu cầu, chưa bảo đảm hiệu quả, hiệu lực quản lý nhà nước, sự phàn nàn của người dân còn hiện hữu, bộ máy quản lý nhà nước còn cồng kềnh, chưa thu gọn được đầu mối, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức còn trì trệ, chưa có sự chuyển biến nhiều. Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nội vụ quyết liệt hơn nữa trong việc triển khai đề án cải cách chế độ công chức, công vụ, trong đó tập trung mô tả vị trí việc làm, chọn làm thí điểm xác định vị trí việc làm tại một số vụ, cục của một số bộ trên tinh thần không tăng biên chế; đồng thời, tiếp tục thi chọn đầu vào tốt hơn, cạnh tranh hơn nữa, đặc biệt là một số chức danh trưởng, phó trưởng phòng; lập các đoàn kiểm tra tình trạng cán bộ gây nhũng nhiễu, ý thức công vụ kém, thành lập hệ thống thông tin về sự hài lòng của người dân.

Tin nóng

Tin mới