(NLĐ)- Sở Tài nguyên - Môi trường TPHCM vừa chỉ đạo các phòng, ban thành lập các tổ công tác để giám sát, chỉ đạo, theo dõi việc cấp giấy chủ quyền ở các quận, huyện

Khi phát hiện có thiếu sót trong việc cấp giấy chủ quyền, các tổ này sẽ kiến nghị địa phương chấn chỉnh ngay, còn trong trường hợp cố ý làm sai sẽ cho tổ chức thanh tra để xử lý theo pháp luật. Từ thực tiễn phát sinh trong quá trình cấp giấy chủ quyền, sở sẽ kiến nghị Bộ Tài nguyên – Môi trường điều chỉnh sửa đổi những thủ tục gây phiền hà, khó khăn cho người dân và cơ quan cấp giấy.