SGTT - Sáng 20.10, sở Kế hoạch đầu tư, sở Lao động – thương binh và xã hội, liên đoàn Lao động TP.HCM và các cơ quan chức năng của quận 8 đã kiểm tra công ty Dục Quân, công ty có chủ bỏ trốn trong thời gian gần đây. Liên quan đến việc chủ doanh nghiệp “mất tích”, liên đoàn Lao động quận Bình Tân cho biết, 30 công nhân cơ sở may Diệp Tân vừa gửi đơn nhờ liên đoàn Lao động quận can thiệp bảo vệ quyền lợi vì từ ngày 15.10, chủ cơ sở đã đóng cửa cơ sở, ngừng sản xuất trong khi vẫn còn nợ lương của 30 người, đa phần là tổ trưởng, chuyền trưởng, kỹ thuật tổng cộng khoảng 70 triệu đồng.

H. Dịu