Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kiểm tra công tác cải cách hành chính của huyện Tân Hồng

ĐTO - Ngày 12/7, Đoàn kiểm tra cải cách hành chính (CCHC) tỉnh do Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đỗ Thị Thanh Trang dẫn đầu cùng đại diện các cơ quan, ban, ngành tỉnh đến kiểm tra công tác CCHC của huyện Tân Hồng.

 Người dân đến làm hồ sơ thủ tục hành chính tại xã An Phước

Người dân đến làm hồ sơ thủ tục hành chính tại xã An Phước

Sau khi đi thực tế kiểm tra tại 2 xã An Phước và Tân Công Chí, Đoàn kiểm tra đã làm việc với các phòng, ban và UBND huyện Tân Hồng.

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Hồng, đến nay, huyện đã tổ chức triển khai thực hiện 27/27 nhiệm vụ CCHC năm 2022 của tỉnh. Trong 6 tháng đầu năm 2022, Bộ phận "một cửa" và các xã, thị trấn đã tiếp nhận hơn 13.800 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn và đúng hạn đạt 99%.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử được huyện đẩy mạnh thực hiện, với 100% cơ quan, đơn vị triển khai, góp phần quan trọng tổ chức thực hiện hiệu quả công tác CCHC trên địa bàn.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác CCHC của huyện Tân Hồng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như chưa cập nhật Kiến trúc chính quyền điện tử phiên bản mới; chưa xây dựng nền tảng chia sẻ, tích hợp dùng chung (LGSP); tỷ lệ hồ sơ thực hiện dịch vụ công mức độ 3 và 4 còn thấp.

Đoàn Kiểm tra làm việc tại Phòng Nội vụ huyện Tân Hồng

Đoàn Kiểm tra làm việc tại Phòng Nội vụ huyện Tân Hồng

Đoàn kiểm tra đề nghị thời gian tới, huyện Tân Hồng cần quan tâm triển khai một số nội dung để thúc đẩy xây dựng chính quyền số gắn với CCHC. Phối hợp với các Đoàn thể tăng cường tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến và bưu chính công ích đến người dân, doanh nghiệp; thành lập và phát huy hiệu quả vai trò của Tổ Công nghệ số cộng đồng địa phương; tiếp tục nghiên cứu triển khai hiệu quả các mô hình CCHC; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, báo cáo tiến độ bảo đảm các nội dụng, nhiệm vụ công tác CCHC.

Phát biểu tại buổi làm việc, Phó Giám đốc Sở Nội vụ Đỗ Thị Thanh Trang đề nghị, lãnh đạo huyện Tân Hồng cần quan tâm và đẩy mạnh hơn nữa công tác chỉ đạo, điều hành; triển khai khả thi hiệu quả các chương trình, kế hoạch đã đề ra; chú ý thực hiện tốt văn hóa công vụ, tinh thần thái độ phục vụ Nhân dân ở Bộ phận "Một cửa"; nghiên cứu xây dựng và nhân rộng các mô hình, sáng kiến CCHC, góp phần cùng tỉnh nâng cao Chỉ số CCHC, Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

SÔNG NGÂN

Nguồn Đồng Tháp: http://www.baodongthap.vn/phap-luat/kiem-tra-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-cua-huyen-tan-hong-106767.aspx