Đăng nhập

Đăng nhập để trải nghiệm thêm những tính năng hữu ích
Zalo

Kiểm tra công tác cải cách hành chính tại Thanh tra tỉnh Khánh Hòa

Sáng 5-7, Đoàn kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) tỉnh Khánh Hòa năm 2022 kiểm tra toàn diện công tác CCHC tại Thanh tra tỉnh Khánh Hòa.

6 tháng đầu năm nay, Thanh tra tỉnh đã hoàn thành 47 nhiệm vụ đề ra trong kế hoạch CCHC, bằng 60%. Công tác thanh tra; tiếp công dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, xây dựng cơ quan đảm bảo tiến độ, yêu cầu. Thanh tra tỉnh cũng hoàn thành đúng hạn 134 nhiệm vụ được UBND tỉnh và Chủ tịch UBND tỉnh giao. 100% văn bản điện tử do cơ quan phát hành có đầy đủ chứng thư số cơ quan và chữ ký số của lãnh đạo cơ quan. 100% văn bản đến được số hóa, lưu trữ, luân chuyển, xử lý trên phần mềm E-Office…

Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng đoàn kiểm tra kết luận.

Ông Nguyễn Văn Minh - Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Phó Trưởng đoàn kiểm tra kết luận.

Đại diện đoàn kiểm tra đánh giá cao kết quả công tác CCHC của Thanh tra tỉnh 6 tháng đầu năm và đề nghị, thời gian tới, cơ quan tiếp tục rà soát kết quả thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra để đôn đốc, chỉ đạo kịp thời; tiếp tục chủ động tham mưu một số nội dung, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Thanh tra tỉnh, góp phần nâng cao chỉ số PCI năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025 đối với tỉnh; tiếp tục nâng cao năng lực giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; phối hợp đẩy mạnh tuyên truyền cải cách hành chính và dịch vụ công trực tuyến gắn với chuyển đổi số…

N.V

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/chinh-tri/202207/kiem-tra-cong-tac-cai-cach-hanh-chinh-tai-thanh-tra-tinh-khanh-hoa-8256353/