QĐND Online - Ngày 6 -10, Trung tướng Nguyễn Đức Tỉnh, Cục trưởng Cục Nhà trường đã kiểm tra công tác giáo dục đào tạo, kết quả đầu tư trang thiết bị dạy học năm 2013, 2014 tại Trường Đại học Nguyễn Huệ.

Quang cảnh buổi làm việc

Đại tá Nguyễn Thế Thức, Phó Hiệu trưởng trường đã báo cáo Đoàn về tình hình, chất lượng giáo dục đào tạo, kết quả đầu tư trang thiết bị dạy học năm 2013, 2014. Theo đó, những năm qua, được sự quan tâm của Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng đầu tư xây dựng cơ bản, Nhà trường đã được đầu tư nâng cấp trang thiết bị dạy học đúng hướng, đồng bộ, hiện đại, bảo đảm hệ thống giảng đường, thao trường huấn luyện bám sát phương châm “Cơ bản, hệ thống, thống nhất, chuyên sâu”. Nhà trường hiện có 8 phó giáo sư, 42 tiến sĩ, 329 thạc sĩ, gần 1.000 cán bộ giảng viên có trình độ đại học, đạt trên 99% trình độ đại học và sau đại học, đáp ứng yêu cầu giáo dục đào tạo cán bộ sĩ quan cấp phân đội trong tình hình mới.

Thực hiện giai đoạn 2 xây dựng cơ bản, Nhà trường đã đầu tư nâng cấp 40 giảng đường chuyên dùng, trong đó có 31 phòng học được kết nối với trung tâm điều hành huấn luyện với hệ thống trang thiết bị hiện đại như gắn camera, âm thanh, hình ảnh hai chiều. Hiện đã có 4 phòng học thí nghiệm hóa học và vật lý, 9 phòng học thực hành vi tính và ngoại ngữ, 40 phòng học chuyên dùng tại các khoa giáo viên, 56 phòng học được trang bị máy chiếu, 14 thao trường huấn luyện chiến thuật, kỹ thuật chiến đấu bộ binh, trinh sát, công binh, hậu cần, kỹ thuật, thể dục thể thao… được đầu tư nâng cấp cơ bản, đồng bộ, đi vào khai thác, sử dụng hiệu quả.

Trung tướng Nguyễn Đức Tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, chuẩn hóa đội ngũ cán bộ, giảng viên, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới của nhà trường. Việc đầu tư, khai thác, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học của nhà trường đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu của Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng. Đây là cơ sở để kiến nghị Bộ Quốc phòng tiếp tục đầu tư dạy học, thực hiện đề án xây dựng trường điểm cho trường Đại học Nguyễn Huệ trong thời gian tới./.

Tin, ảnh: NGUYỄN MINH ĐỨC