Kiểm tra công tác giáo dục quốc phòng - an ninh

Gốc
(ANTĐ) - Chiều 15-10, Hội đồng Giáo dục quốc phòng - an ninh (GDQP-AN) Trung ương đã tiến hành kiểm tra công tác GDQP-AN trên địa bàn TP Hà Nội.

Theo Hội đồng GDQP-AN TP Hà Nội, thành phố đã chỉ đạo GDQP-AN cho 474.242 lượt học sinh của 186 trường THPT và Trung tâm giáo dục thường xuyên (năm học 2007-2008 là 236.242 học sinh, năm học 2008-2009 là 238.000 học sinh) với phương thức học rải rác các nội dung lý thuyết trong cả năm học. Tương tự, từ năm 2008 đến tháng 10-2009, thành phố đã chỉ đạo bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho gần 56.000 lượt cán bộ, chức sắc, chức việc tôn giáo... Hội đồng GDQP-AN Trung ương đánh giá, các kết quả đạt được thể hiện trách nhiệm của thành phố trong công tác nâng cao chất lượng GDQP-AN trên địa bàn, đảm bảo sự nghiệp xây dựng và phát triển Thủ đô ngày càng toàn diện, vững chắc.

Tin nóng

Tin mới