QĐND - Bộ Tổng tham mưu đã tổ chức hai đoàn kiểm tra toàn diện công tác quân sự, quốc phòng năm 2011 tại một số đơn vị, địa phương. Đoàn kiểm tra khu vực phía Bắc do Trung tướng Nguyễn Quốc Khánh, Phó tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn. Đoàn kiểm tra khu vực phía Nam do Trung tướng Nguyễn Trung Thu, Phó tổng Tham mưu trưởng làm trưởng đoàn.

Nội dung kiểm tra tập trung vào việc quán triệt và chấp hành Chỉ lệnh huấn luyện của Tổng Tham mưu trưởng; khả năng cơ động SSCĐ của bộ đội; trình độ tổ chức quản lý, chỉ huy huấn luyện của cán bộ; chất lượng huấn luyện các khoa mục; khả năng thực hành của bộ đội chủ lực và DQTV... Các đoàn kiểm tra cũng sẽ quan tâm xem xét việc kết hợp huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; bảo đảm an toàn, nhất là an toàn giao thông... Theo dự kiến, đợt kiểm tra sẽ kết thúc trước ngày 5-12-2011.

Kim Ngọc