Kiểm tra kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn

Gốc
Online – Ngày 19-5, đoàn công tác Ban chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ (QCDC) cơ sở của Quân ủy Trung ương do Thiếu tướng Ngô Văn Bích, Cục trưởng Cục Dân vận, Ủy viên thường trực Ban chỉ đạo phụ trách đã kiểm tra kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn (TCSG).

Đoàn công tác đã kiểm tra hệ thống sổ sách, văn bản có liên quan đến công tác thực hiện QCDC cơ sở của các cơ quan, đơn vị thành viên. Tại Cảng Cát Lái trực thuộc Tổng công ty TCSG, đoàn công tác tiến hành gặp gỡ, đối thoại dân chủ trực tiếp, phát phiếu lấy ý kiến về thực hiện QCDC đối với 50 cán bộ, công nhân viên, người lao động của đơn vị.

Sau khi kiểm tra, đối thoại dân chủ tại đơn vị cơ sở, đoàn công tác đã nghe lãnh đạo, chỉ huy Tổng công ty TCSG báo cáo kết quả thực hiện QCDC cơ sở của đơn vị từ tháng 1-2016 đến nay.

Kiểm tra kết quả xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Tổng công ty Tân Cảng Sài Gòn - Ảnh 1

Đoàn công tác làm việc với Đảng ủy, Ban tổng giám đốc và các cơ quan chức năng của Tổng công ty TCSG.

Để thực hiện tốt QCDC cơ sở, Tổng công ty TCSG đã triển khai, phát huy có hiệu quả các hình thức thực hiện dân chủ cơ sở như: Hội nghị người lao động hàng năm, đối thoại định kỳ hàng quý, thông qua hệ thống giao ban, hệ thống truyền thông doanh nghiệp, hệ thống hộp thư góp ý kiến…công khai, minh bạch, hệ thống nội quy, quy chế; kế hoạch, tình hình sản xuất kinh doanh; trích lập và sử dụng các loại quỹ do người lao động đóng góp; các chế độ chính sách; thỏa ước lao động tập thể…

Trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy, công tác quản lý, điều hành của người chỉ huy, Tổng công ty đã ban hành 10 quy chế lãnh đạo trên các mặt công tác trọng yếu, 100% cấp ủy đảng cơ sở có nghị quyết chuyên đề lãnh đạo công tác thực hiện QCDC cơ sở, triển khai thực hiện tốt mô hình “5 đủ, 5 cùng, 1 phát huy”, lãnh đạo, chỉ đạo mở rộng và phát huy quyền dân chủ của cán bộ, công nhân viên, người lao động thông qua hoạt động của các tổ chức quần chúng. Từ tháng 1-2016 đến nay, cấp ủy các cấp thuộc Tổng công ty đã tiến hành kiểm tra, giám sát 48 tổ chức đảng và 570 đảng viên, chỉ huy các cấp đã trực tiếp đối thoại và giải quyết hơn 1.500 ý kiến của cán bộ, chiến sĩ, công nhân viên, người lao động.

Kết thúc kiểm tra, đoàn công tác đánh giá cao các kết quả đạt được của Tổng công ty TCSG trong thực hiện QCDC cơ sở. Các thành viên đoàn công tác cũng chỉ ra một số thiếu sót, hạn chế để Tổng công ty thực hiện tốt hơn QCDC cơ sở trong thời gian tới.

Tin, ảnh: XUÂN CƯỜNG

Tin nóng

Tin mới