ANTĐ - Sở GTVT các tỉnh, thành phối hợp với Sở Y tế đến hết ngày 30-4 phải rà soát và thực hiện xong việc khám sức khỏe cho toàn bộ đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải, kiên quyết không để lái xe không đủ tiêu chuẩn sức khỏe điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải.

Đây là một trong những yêu cầu của Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng trong công văn gửi các đơn vị ngành giao thông và Sở GTVT địa phương. Ông Đinh La Thăng yêu cầu Tổng cục Đường bộ Việt Nam theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình khám sức khỏe của lái xe và báo cáo về Bộ GTVT trước 31-5. Ngoài ra, thành lập ngay đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra đột xuất một số bến xe lớn, xử lý nghiêm các vi phạm và hoàn thành trước 20-4.

Tuyết Nhung