(SGGP). - Ngày 4-3, thông tin từ Bộ Giao thông Vận tải (GTVT) cho biết, Bộ trưởng Đinh La Thăng vừa chỉ đạo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, Cục Đăng kiểm Việt Nam, sở GTVT các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam… triển khai việc kiểm tra sức khỏe của lái xe, tăng cường quản lý bến ô tô khách và chấn chỉnh hoạt động kiểm định phương tiện.

Theo đó, sở GTVT các tỉnh, thành phố phối hợp với sở y tế và các đơn vị có liên quan tại địa phương phải rà soát và thực hiện xong việc khám sức khỏe cho toàn bộ đội ngũ lái xe kinh doanh vận tải từ nay đến hết 30-4-2014, kiên quyết không để lái xe không đủ tiêu chuẩn sức khỏe điều khiển phương tiện kinh doanh vận tải. Tổng cục Đường bộ Việt Nam có trách nhiệm theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình khám sức khỏe của lái xe và báo cáo về Bộ GTVT trước ngày 31-5-2014, trong báo cáo cần đánh giá các địa phương thực hiện tốt hoặc chưa tốt công tác khám sức khỏe cho lái xe, đánh giá về đội ngũ lái xe hiện nay và các kiến nghị để nâng cao chất lượng đội ngũ lái ô tô kinh doanh vận tải.

Ngoài ra, Bộ GTVT cũng yêu cầu Cục Đăng kiểm Việt Nam và các sở GTVT tiếp tục rà soát và chấn chỉnh hoạt động của các trung tâm đăng kiểm, thực hiện xong việc niêm yết đường dây nóng để tiếp nhận và xử lý phản ảnh về tiêu cực tại các trung tâm kiểm định trước 30-3-2014.

BÍCH QUYÊN