Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đối với Lữ đoàn Pháo binh 368

Gốc
Sáng 15-9, Ban chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) của Quân ủy Trung ương (QUTƯ) kiểm tra, nắm tình hình kết quả xây dựng và thực hiện QCDCCS đối với Lữ đoàn Pháo binh 368 (Quân đoàn 1).

Sau khi làm việc với Đảng ủy, chỉ huy, cơ quan lữ đoàn và đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ các phân đội, BCĐ thực hiện QCDCCS của QUTƯ sơ bộ kết luận: Từ năm 2016 đến nay, Đảng ủy lữ đoàn lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt QCDCCS. Nhận thức về vị trí, ý nghĩa tầm quan trọng trong việc xây dựng và thực hiện QCDCCS của cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ ngày càng cao; hệ thống các văn bản, quy định, quy chế thực hiện QCDCCS được ban hành theo đúng quy định, phù hợp với thực tiễn, đặc điểm của đơn vị và được bổ sung kịp thời. Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn và cấp ủy, chỉ huy các phân đội trong lữ đoàn thực hiện tốt dân chủ trong quản lý, chỉ huy, điều hành theo chức trách nhiệm vụ. Cấp ủy viên phụ trách QCDCCS đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm trong tham mưu, đề xuất và kiểm tra, giám sát. Chất lượng sinh hoạt của các tổ chức Đảng, chỉ huy, HĐQN và các tổ chức quần chúng không ngừng được nâng lên, dân chủ ngày càng được mở rộng.

Kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở đối với Lữ đoàn Pháo binh 368 - Ảnh 1

Cán bộ BCĐ thực hiện QCDCCS của QUTƯ đối thoại với chiến sĩ lữ đoàn.

Lữ đoàn luôn coi trọng đối thoại dân chủ giải quyết kịp thời những vướng mắc, nảy sinh từ cơ sở, tạo được bầu không khí dân chủ, đồng thuận, thống nhất cao trong đơn vị. Tình hình tư tưởng trong lữ đoàn ổn định, cán bộ, chiến sĩ luôn tin tưởng, phấn khởi, yên tâm công tác gắn bó với đơn vị, đoàn kết nội bộ, đoàn kết quân dân tốt, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. Tuy nhiên, việc duy trì nền nếp đối thoại dân chủ ở cấp trung đội, đại đội có thời gian chưa chặt chẽ, nắm và giải quyết ý kiến của bộ đội có lúc chưa kịp thời.

Để Lữ đoàn Pháo binh 368 thực hiện tốt QCDCCS trong thời gian tới, BCĐ thực hiện QCDCCS của QUTƯ yêu cầu: Đảng ủy, chỉ huy lữ đoàn lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng cho 100% cán bộ, nhân viên, chiến sĩ có nhận thức đúng đắn về vị trí, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện QCDCCS; tích cực đổi mới nội dung, vận dụng linh hoạt các hình thức hoạt động, đẩy mạnh dân chủ trong lãnh đạo của cấp ủy, trong quản lý điều hành của người chỉ huy. Giải quyết tốt các các mối quan hệ, tạo bầu không khí dân chủ thực sự, đoàn kết thống nhất cao giữa lãnh đạo, chỉ huy, giữa cán bộ với chiến sĩ. Tích cực đổi mới phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ các cấp, quy trình lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, thường xuyên gần gũi cấp dưới, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của bộ đội, tạo được lòng tin của cán bộ, nhân viên, chiến sĩ đối với cấp ủy, chỉ huy các cấp.

Tin ảnh: ANH QUANG – ĐĂNG HẰNG

Tin nóng

Tin mới